Tietosuojaseloste

Luotu 18.12.2021

1. Rekisterinpitäjä

IloMieli Oy
Aurakatu 14 B 12
20100 Turku

Sähköposti, johon rekisteriin liittyvät pyynnöt voi lähettää: infoilomieli@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Liisa Laaksonen
infoilomieli@gmail.com
puh. 0500 968 447

3. Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Perusteena on asiakkaan suostumus, mikä tulkitaan siitä, että asiakas on antanut oman sähköpostinsa ja nimensä yrityksen tietoon. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon eikä automatisoituun tai manuaaliseen profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön nimi
  • Henkilön sähköpostiosoite
  • Tiedot henkilön tilaamista palveluista
Tämän rekisterin tiedoista nimi ja tieto tilatuista palveluista hävitetään asiakassuhteen päättymistä seuraavan vuoden lopussa. Sähköposti säilytetään markkinointitarkoituksiin ja se hävitetään asiakkaan pyynnöstä. 

Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.


Yrityksessä on käytössä myös potilasrekisteri, johon tallennetaan tietoja psykoterapiasuhteen käynnistyttyä. Verkkotilaus ei johda psykoterapiasuhteen aloittamiseen. Potilasrekisteri pitää sisällään tarkemmat henkilötiedot ja potilaskirjaukset, joiden säilytys noudattaa siitä säädettyä lakia.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan asiakkaalta. Www-lomakkeilla lähetetystä viestistä, asiakkaan lähettämästä sähköpostista, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja julkaistaan ainoastaan asiakkaan luvalla. 

8. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla py stymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 

8.1 Google analytics

Sivuilla käytetään Google Analytics -palvelua, joka on Googlen verkkoanalyysipalvelu. Google Analytics käyttää evästeitä lokitiedostoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (vain IP-osoite, joka on tehty tunnistamattomaksi) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin. Niissä tapauksissa, joissa Google siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, on tietojen siirtämisen oikeusperuste EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely. 

Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen sivuston käyttöä, raportoimalla käyttötiheydestä ja internetin käyttöön liittyvistä palveluista. Voit lukea tarkemmin Google Analyticsin tietosuojapolitiikasta osoitteesta (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?h=fi). Voit estää evästeiden tallentumisen internetselaimesi asetuksilla. Tällöin et kuitenkaan voi käyttää sivustomme kaikkia toimintoja. 

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen poistamist

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia niiden poistamista tai virheellisen tiedon korjaamista. Mikäli henkilö haluaa poistaa tai vaatia korjausta tietoihinsa pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Sähköposti tulkitaan kirjalliseksi viestiksi. Rekisterinpitäjä vastaa kaikkiin rekisteriin liittyviin kysymyksiin ja pyyntöihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Rekisteröidyllä on oikeus myös osittaiseen tietojen poistoon ja oikeus pyytää käytön rajoittamista. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena (sähköposti tulkitaan kirjalliseksi) rekisterinpitäjälle.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.