Meistä

Meillä työskentelee sosiaalialan ammattilaisia, sosionomeja sekä sosionomi YAMK. Henkilökunnan koulutuksesta löytyy vahvasti neuropsykiatrista osaamista sekä kokemusta eri-ikäisten lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelystä.

Liisa Laaksonen

Toimitusjohtaja

Liisa on koulutukseltaan Sosionomi YAMK, Psykoterapeutti ET; suuntauksina, perhe- pari ja mentalisaatioterapia. Liisalla on kahden vuosikymmenen kokemus perheiden kanssa työskentelystä. Aiemmin Liisa on perehtynyt perheväkivaltailmiöön ja nuorten syrjäytymiseen, minkä jälkeen tutuksi ovat tulleet lastensuojelu sekä sijais- että avohuollon puolella. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Liisalla on mielenterveys ja psykiatria. Liisa on mukana perhekuntoutuksen tiimeissä perheterapeuttina.

”Liisan ehkä kuvaavimpia ominaisuuksia ovat hänen lempeytensä ja rauhallisuutensa. Liisa ymmärtää ihmisiä, ihmissuhteita ja dynamiikkaa niiden välillä. Hän on parhaimmillaan selittäessään elämän ilmiöitä ja tapahtumia. Ihailen hänen ymmärrystään maailmasta.”

Riikka Väisänen

Johtava ohjaaja

Riikka on koulutukseltaan Sosionomi YAMK sekä Neuropsykiatrinen valmentaja. Riikalla on mittava kokemus lastensuojelusta ja vaativasta sijaishuollosta sekä koulunkäyntiin liittyvistä ilmiöstä ja erityisjärjestelyistä.

"Riikka on ehkä tarkin ja tunnollisin ihminen, jonka tunnen. Hänen sitoutumisensa asiakkaaseen ja hänen tarpeisiin on vahvaa ja kannattelevaa. Riikan kanssa keskustellessa tulee aina tunne että toivoa on."

Roosa Lailavuo

Ohjaaja

Roosa on koulutukseltaan Sosionomi AMK ja erikoistunut sosiaalipedagogiseen varhaiskasvatukseen. Roosalla on lastensuojelun lisäksi paljon kokemusta pienten lasten kanssa työskentelystä varhaiskasvatuksen parissa. Roosa on loistava sekä perhe- että tukihenkilötyössä.

"Roosa on sitkeä työntekijä, joka keksii uusia ideoita ja jaksaa yritää kaikissa tilanteissa. Roosa on loistava luomaan kontaktia lasten ja nuorten kanssa. Hän löytää pienet muutoksen mahdollisuudet, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen isosti."

Emmi Pajunen - Ilomieli

Emmi Pajunen

Ohjaaja

Emmi on koulutukseltaan sosionomi AMK. Psykologian perusopintojen kursseja hän on opiskellut avoimessa yliopistossa, sekä lisäksi neuropsykologian soveltamista kuntoutustyöhön avoimessa AMK:ssa. Nepsy-osaamista on kertynyt työskentelystä erityishuollossa useiden vuosien ajalta.

"Emmi on tarkka ja innostuva työntekijä. Hänen ehdoton vahvuutensa on kyky antaa kaikkensa asiakkaiden eteen ja luoda suhde, jossa alkaa syntyä myös motivaatiota muutokseen"

Katja Kärkkäinen - Ilomieli

Katja Kärkkäinen

Ohjaaja

Katja on koulutukseltaan Sosionomi AMK. Sosionomiopintojen lisäksi Katja on hankkinut lisäosaamista lasten kanssa työskentelyä varten. Esimerkkeinä näistä ovat esi- ja alkuopetuksen perusopinnot sekä lapset puheeksi -menetelmä. Katjalla on lastensuojelun lisäksi kokemusta erityistarpeisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamisesta esimerkiksi erityisopetuksessa.

"Katja on ohjaajana se, joka saa rutiinit sovitettua kaaokseen ja vahvistettua perheen kykyä löytää keinoja selviytyä arjesta. Katja on lempeä ja maanläheinen mutta tarvittaessa sopivan tiukka."