tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on tiivistä, useimmiten perheen kriisitilanteeseen liittyvää tukea. Sitä tarvitaan usein siinä tilanteessa, kun lapsella on erityistä suojelun tarvetta. Tällöin taustalla voi olla monia vakavia ja pitkään jatkuneita ongelmia, kuten perheen sisäiseen vuorovaikutukseen liittyviä haasteita, perheristiriitoja, psyykkisiä ja neuropsykiatrisia pulmia. Tehostetun perhetyön piiriin tarvitsevat erityistä tukea ja ohjausta. Tätä tukimuotoa voidaan käyttää esimerkiksi huostaanoton tarpeen ehkäisemiseksi.

Tehostettua perhetyötä voidaan toteuttaa kunkin perheenjäsenen kanssa erikseen tai yhdessä koko perheen kanssa. Työskentelyn yhtenä pääkulmakivenä on tukea vanhempia heidän kasvatustyössään. Vanhempien voimavaroja on tärkeää arvioida lyhyin väliajoin ja tätä kautta edistää perheen hyvinvointia ja turvallista arkea. Tehostettua perhetyötä toteutetaan tiiviisti, jopa useamman kerran viikossa tapahtuvalla intensiivityöskentelyllä.