ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on sosiaalihuoltolain (SHL 28§) tai Lastensuojelulain (7 luku 36§) mukaisille asiakaslapsiperheille suunnattu tukitoimi. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä̈ myöntää̈ palvelua viranhaltijapäätöksellä.

Mitä ammatillinen tukihenkilötoiminta on?

Ammatillinen tukihenkilötyö on luonteeltaan suunnitelmallista, tuettavan itsenäiseen selviytymiseen tähtäävää ja tavoitteellista työskentelyä. Yleisenä tavoitteena on turvata lapsen kasvua ja kehitystä̈ vaikuttamalla tuen tarvetta aiheuttaviin tekijöihin. Tärkeää on myös vahvistaa lapsen osallisuutta, merkityksellisiä sosiaalisia suhteita, itsenäisen selviytymisen edellytyksiä sekä lapsen kiinnittymistä tarpeidensa mukaiseen toimintaan.

Perhetyön, tehostetun perhetyön ja ammatillisen tukihenkilötoiminnassa käytettäviä menetelmiä voivat olla mm: sukupuu, verkostokartta, elämänjana, neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmät, vanhemmuuden ja parisuhteen roolikartta, tunnetyöskentelyn menetelmät mm. kortit, voimavarapeli ym. pelit, kuvaohjaus, arjen lukujärjestys, talousseurannan menetelmät ja turvallisuuteen, päihteiden käyttöön sikä mielialaan liittyvät kyselyt.

Työskentely toteutetaan pääsääntöisesti arkisin (ma-pe, ei arkipyhinä) klo 7 – 18, ellei tapauskohtaisesti muuta sovita. Palvelua järjestetään ilta-aikana tai viikonloppuisin sosiaalityöntekijän määritellessä tämän yksilöllisin perustein tarpeelliseksi ja mikäli tuen tarpeet kohdentuvat erityisesti näihin ajankohtiin.