Apua vanhemmuuteen

Perhepsykoterapiaa voidaan hyödyntää erilaisten perheen kriisien, parisuhteen, vanhemmuuden sekä lapsen tai nuoren kehitykseen liittyvien haasteiden hoidossa. 

Toteutamme perhepsykoterapiaa myös Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana

Mitä perhepsykoterapiassa käsitellään?

Perhepsykoterapiassa käsitellään muutosta vaativia asioita yleensä useamman kuin yhden perheenjäsenen voimin.

Työskentelyn kohteena ovat perheeseen vaikuttavat vuorovaikutussuhteet ja perheen toimintatavat. Keskittymällä ihmissuhteisiin perheen sisällä, eikä niinkään yksilöihin, on kaikkien mahdollista vaikuttaa perheen hyvinvointiin. 

Perhepsykoterapiassa voi käydä myös yksin

Tapaamisiin voi osallistua perheenjäseniä eri kokoonpanoissa ja toisinaan voi yksilötapaamisetkin olla hyödyllisiä.